Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Humanistiek 2011-47
2011
Gratis

Omschrijving

Inhoudsopgave

3 Ten geleide ? Caroline Suransky & Pascal Leuvenink

“Zin in beweging”
6 Het leven als Reis. De ontdekking van Odysseus ? Joep Dohmen
17 Een zoektocht naar hoe wij ons kunnen verhouden tot weerloos geluk ? Christa Anbeek
& Jaap Schuurmans
27 Wervelende werkvormen ? Lotte Huijing
31 Zin in vergaderen ? Bianca Lugten
35 Training: Vergeet je lijf niet! ? Kevin Pijpers & Reine Rek

Theorie
37 Humanisme en kosmopolitisme: een kritisch perspectief ? Harry Kunneman & Caroline
Suransky

Interview
56 Goede muziek is voedsel voor de ziel. Een interview met Henry Kelder ? Jolande
Bource

Narratief onderzoek in de praktijk
61 Narratieve benaderingen in de praktische theologie ? R. Ruard Ganzevoort
71 Een kleine verhalenbenadering voor humanistisch geestelijke begeleiding. Aanzet tot
een methodiek ? Anneke Sools & Carmen Schuhmann
83 Bakthin in het wild: Een intertekstuele analyse van burgerparticipatie in lokaal
bestuur ? René & Xannah Brohm

Recensie
93 De ontwikkeling van narratieve competentie. Recensie proefschrift Anneke Sools ?
Ernst Bohlmeijer

Geluiden uit de praktijk
96 Ondersteunen van het eigen denkproces. Ethiek in de FPC Dr. S. van Mesdag ? Swanny
Kremer & Jeannette van der Meijde
106 De dag van het verschil ? Monica Walhout

Column
110 De neo-liberale school ? Karen Vintges