Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Humanistiek 2011-46
2011
Gratis

Omschrijving

Inhoudsopgave

2 Ten geleide ? Caroline Suransky

In memoriam

5 In memoriam: Ilja Maso ? Hans Alma & Adri Smaling

9 Geestelijke weerbaarheid
19 Geestelijke Weerbaarheid en Humanisme ? Joachim Duyndam
Geestelijke weerbaarheid en humanistisch geestelijke verzorging bij de krijgsmacht ?
Erwin Kamp
28 Geestelijke weerbaarheid en overgave in de geestelijke begeleiding ? Ton Jorna
Op de vlucht voor de wraakgodinnen ? Carmen Schuhmann

Onderzoek

48 De vooroorlogse weg van Jaap van Praag naar het humanisme ? Bert Gasenbeek
55 Honderdvijftig jaar vrijdenkersbeweging en Max Havelaar. Nieuwe ontwikkelingen
in de geschiedschrijving van het vrijdenken ? Willeke Los

Interview

61 Morele professionalisering in de krijgsmacht. Een interview met Désirée Verweij ?
Dennis Schutijser

Theorie

68 Humanistisch levensbeschouwen en interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging
? Hans Alma & Christa Anbeek
78 Karl Marx: Kritiek als emancipatorische praktijk ? Robin Celikates

Column
90 Limburg als ‘hartland’. Het Rousseau-isme van de PVV ? Karen Vintges

Recensie

93 Mohamed Ajouaou, Imams achter tralies. Casestudie naar islamitisch geestelijke
verzorging in Nederlandse inrichtingen met bouwstenen voor een beroepsprofiel ?
Abdelilah Ljamai