Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Humanistiek 2010-42
2010
Gratis

Omschrijving

Inhoudsopgave

6 Ten geleide ? Caroline Suransky & Sybrandt van Keulen

Geloven, weten en emancipatie

10 Jürgen Habermas, de grootste humanist van onze tijd ? Harry Kunneman
Five questions: a conversation with Jürgen Habermas ? Jürgen Habermas, Job Cohen,
Paul Scheffer, Frits Bolkestein, Beate Rössler en Désirée Verweij.
22 Pleidooi voor een postnationaal en postseculier Europa ? Frédéric Vandenberghe

33 Hoe emancipatoir is habitusonderzoek? Rancières kritiek op Bourdieu's habitustheorie
? Ruth Sonderegger

48 Tien voordelen van de vijfurige werkdag. Wijst een spiritueel perspectief de weg naar
'een land waar vrouwen willen wonen'? ? Vincent Duindam

Humanistisch raadswerk in oorlog en gevangenis

53 Soldaat in Uruzgan. Interview met Niels Roelen ? Patrick Vlug
87 Weerzien met libanon. Terugkeerreis als pelgrimage ? Bart Hetebrij

70 Beelden van verloren tijd. Der Zauberberg van Thomas Mann als actuele inspiratiebron
voor het humanistisch raadswerk ? Carmen Schuhmann

Onderwijs, zorg en zingeving

75 De student als persoon. Methodische meerstemmigheid in de opleiding tot
humanisticus ? Dieuwertje Bakker
Ieder mens telt. Een reactie op de richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’ ?
87 Brecht Molenaar
99 Zingevingvragen in een huisartsenpraktijk ? Christa Anbeek & Jaap Schuurmans
105 Keuzewegen naar de dood: levensbeëindiging en eigen regie ? Ton Vink
116 Recensie: Anne-Mei The, Verlossers naast God.

Ter nagedachtenis
120 In memoriam Douwe van Houten (1947– 2010). Uitgesproken tijdens de uitvaartdienst
op 28 juni 2010 ? Hans Alma
123 In memoriam Prof. dr. Nasr Hamid Abu Zayd (1943-2010) ? Peter Derkx
125 ‘Zijn vrijheid was hem boven alles lief ’. Bij het overlijden van Nasr Abu Zayd ? Martien
Schreurs