Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Humanistiek 2009-40
2009
Gratis

Omschrijving

Inhoudsopgave

2 Culturele diversiteit

8 Redactioneel ? Michael Kerkhof & Tryntsje de Groot

16 Humanistisch geestelijke verzorging en diversiteit binnen de krijgsmacht ? Erwin Kamp

29 Een transcultureel proces binnen een levensloopbestendig complex ? Peter de Lange

38 Dialogisch werken in de grensstreek. Humanistisch Geestelijk Werk in de vreemdelingenbewaring ? Marjo van Bergen

44 Hivos oriënteert zich bij uitstek op diversiteit. Een gesprek met Jaap Dijkstra ? Michael Kerkhof

51 Diversiteit en Humanitas. Een persoonlijke reflectie op diversiteit ? Esther Kopmels

61 Het morele en het politieke in wereldburgerschap. Omgaan met verschillen in het onderwijs ? Wiel Veugelers

71 Maar zij hebben onze droom afgenomen. Interculturele gespreksgroepen in een bajes context ? Bart Koet

76 De multiculturele maatschappij en vrijzinnig-humanistische zorg ? Rik Pinxten

80 Diversiteit als kans. Het MILES-project in het levenskunde-onderwijs ? Bernhard Stolz
83 Humanistische levenskunde in Duitsland ? Tryntsje de Groot

Overige artikelen
85 Over het recht op zelfbeschikking. Het individu versus het collectief ? Fons Tel

92 Een portret van Ruud Welten: 'Existentialisme hoeft niet per se links te zijn' ? Sharon Hagenbeek

94 Recensies
Mieke van Wijck bespreekt Het einde van de psychotherapie van Paul Verhaeghe.
Adri Smaling bespreekt Humaniteit. Uitdagingen en perspectieven voor een eigentijds humanisme van Koo van der Wal.