Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Humanistiek 2009-39
2009
Gratis

Omschrijving

Inhoudsopgave

2 Veiligheid en schijnveiligheid
5 Ten geleide ? Harry Kunneman Het hellende vlak ? Harry Hummel
13 Terrorisme, terrorismebestrijding en civiele samenleving. Is er ruimte voor een alternatieve benadering? ?
Jan Jaap van Oosterzee & Gijsbert van Iterson Scholten
24 Een kritische blik op het Nederlandse veiligheidsbeleid. Interview met Britta Böhler ?
Femke Kaulingfreks & Sybrandt van Keulen
34 De beveiliging van burgerschap. Spanningen tussen binnenlandse veiligheid en mensenrechten in de Europese
controle op immigratie ? Hilde van 't Klooster
46 De plaats van de mensenrechten. Over de grondslagen van het humanisme ? Fernando Suarez Müller*
58 Een nieuwe visie op veiligheid. In gesprek met Tini van Goor van HIVOS over ontwikkelingssamenwerking
en mondiale veiligheid ? Caroline Suransky & Hilde van 't Klooster
67 Over het dragen van een wapen door de geestelijk verzorger. Een persoonlijke reflectie ? Erwin Kamp
78 Zappen, Sniffen en Klonen: interventies met RFID-chips ? Lonneke van der Velden & Mark Ponte

89 Recensies
Dick van der Meij bespreekt Making Modern Muslims. The politics of Islamic education in Southeast
Asia van Robert W. Hefner (red).
Hilde Ham bespreekt Ethnographic methods van Karen O'Reilly.