Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Humanistiek 2009-38
2009
Gratis

Omschrijving

Inhoudsopgave

Biologie en ethiek

2 Biologie, ethiek en humanistiek ? Harry Kunneman
15 In den beginne was de babysitter. Gedeelde kinderzorg zou wel eens het geheim van ons
evolutionaire succes kunnen zijn ? Sarah Blaffer Hrdy
22 Motivationele autonomie - een uitleg ? Frans de Waal
25 Perspectieven op de dialoog tussen biologie en ethiek - een ethisch commentaar op
Frans de Waal ? Marcus Düwell
35 Between creation, evolution and genetic engineering: biology in need of a new bio-ethics?
? Jyotsna Agnihotri Gupta
44 Wetenschap en ethiek: argumenten voor een wetenschappelijke ethiek ? Katinka Quintelier
55 Het incestverbod, een regel verankerd in onze genen? ? Delphine De Smet
61 Evolutionaire psychologie: een kritische beschouwing vanuit gender perspectief ?
Veronica Vasterling

Artikelen

72 De meetbaarheid van Huckleberry's humanisme ? Niek Langeweg
83 Normatieve professionalisering van educatie-humanistici: een eerste exploratie met
behulp van de zelfconfrontatiemethode ? Dieuwertje Bakker

Recensie

95 Michael G. Kerkhof over Hivos 1968 - 2008. Een onvoltooide geschiedenis van hulp naar
andersglobaslisme van Frans Bieckmann & Ellen Lammers.