Humanistische levenskunde in Duitsland

Humanistische levenskunde in Duitsland

Productgroep Humanistiek 2009-40
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hieronder volgt in zeer beknopte vorm informatie over het Duitse onderwijs in levenskun-de en de relatie hiermee vanuit Nederland. Dit in commentaar op de bijdrage van Bernhard Stolz, met name om deze beter te kunnen plaatsen binnen het veld van humanistische aandacht voor en het omgaan met diversiteitsvraagstukken.

Geschiedenis
Boven mijn bureau hangt een poster die is ontworpen voor het humanistisch levenskunde-onderwijs met daarop de tekst: Humanistische Lebenskunde, Freiwillige unterricht zu den Fragen des Lebens. Dit onderwijs wordt door het Humanistisch Verbond in Berlijn sinds 1984 aangeboden aan het basis en middelbaar onderwijs.