Humanistiek als waardenwerk

Humanistiek als waardenwerk

Productgroep Waardenwerk 2022 90-91
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ik kan mij de geboortedag van Waardenwerk nog levendig herinneren. Het gebeurde op een turbulente middag op 27 september 2012 toen wij met de voltallige redactie van het Tijdschrift voor Humanistiek bijeengekomen waren om te vergaderen met de rector die ons kwam vertellen waarom zij het besluit had genomen om de financiële steun aan het Tijdschrift voor Humanistiek stop te zetten. De reden die zij daarvoor aanvoerde, was dat het College van Bestuur had besloten om voorrang te geven aan congresbezoek en het schrijven van peer reviewed artikelen in internationale magazines. Publicaties in het Tijdschrift voor Humanistiek pasten niet in deze doelstelling en ze telden daarom ook niet mee in het puntensysteem dat in de jaargesprekken wordt gehanteerd om ons de maat te nemen. Onze rector drukte ons op het hart dat het niet zozeer financiële als wel inhoudelijke overwegingen waren geweest die voor haar de doorslag hadden gegeven om de steun aan ons mooie tijdschrift op te zeggen, maar ze zei wel dat ze er moeite mee had om ‘deze complexe beslissing” te nemen. Toen zij de vergaderruimte verliet, was het voor ons duidelijk dat zij niet meer op haar beslissing zou terugkomen en wij zaten er verslagen bij.