Humanistiek 20 - 2004

Humanistiek 20 - 2004

2004
5,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Inhoudsopgave 

Ten geleide. Meerzinnige vriendschap - Frans Vosman & Brecht Molenaar

Perspectieven op vriendschap

Vriendschap en zelfvervulling. Pleidooi voor een moderne vriendschapscultuur. Een essay - Joep Dohmen

Leven als vriend. Het revolutionaire humanisme van de Stoa - Henk Manschot

Nostalgie naar de vijand. Over de verloren eer van de politieke tegenstrever - Theo W.A. de Wit

Als een vriend... En wat dat mogelijk betekent - Andries Baart

Vriendschap als model voor professionele zorg - Frans Vosman

Maatjescontact. VOC Tandem en grenzen van vriendschap - Jacqueline Kremer

Aantekeningen bij de vriendschap van Etty Hillesum en Henny Tideman: vriendschap op het tweede gezicht - Ria van den Brandt

Concepts of friendship in the Qur'an - Maysam J. al Faruqi

Vriendschap in de Bijbel. De visie van een wijsheidsleraar uit de tweede eeuw voor Chr. - Panc Beentjes

Friendship in the women's movement: Joys, hurts and traumas - Hope Chigudu

Recensie
Wim Bossema over A Change of Tongue - Antjie Krog