Humanistiek 19 - 2004

Humanistiek 19 - 2004

2004
5,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Inhoudsopgave

Redactioneel - André Hielkema

Artikelen
Persoonlijk lijden als publieke zaak - Henk Manschot

Opmerkelijke gedaanteverwisselingen. Het engagement van Foucault en De Beauvoir - Marieke Borren

Praktisch humanisme als brug tussen culturen. Een antwoord aan Marieke Borren - Karen Vintges

Complexity, Ethics and Justice - Paul Cilliers

Recensies
Judith Metz over Mondiger of moeilijker. Een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers - Gabriël van den Brink, WRR

Douwe van Houten over Wij en zij. Intolerantie en verdraagzaamheid in 2 eeuwen - Andries Hoogerwerf

Gaby Jacobs over Meeting point Nederland. Over samenlevingsopbouw, multiculturaliteit en sociale cohesie - J.W. Duyvendak & L.Veldboer, red.

Elly van Es over De Rode Loper. De kracht van mensen met een arbeidshandicap in twaalf persoonlijke verhalen - Kees Dijkman, red.

Artikelen
A happy ending was imperative. Over de betekenis van Maurice voor de homoemancipatie - André Hielkema

Vast en zeker vader. Een onderzoek naar de betekenis van het Ouder-Kindproject voor de vaderschapsbeleving van gedetineerde vaders - Anke Bolwijn & Piet Bolwijn

Recensies
Jan Rietveld over De onvermoede derde. Inleiding in het contextueel pastoraat - Hanneke Meulink-Korf & Aat van Rhijn

Judith Leest over Eigen kracht. Family Group Conference in Nederland. Van model naar invoering - Rob van Pagée, red.

Freek Boon over Erkenning. Van oorlogstauma naar klaagcultuur - Jolande Withuis

Jan Rietveld over Voor een tijd een plaats van god. Een karakteristiek van de mens - H.M. Kuitert