Humanistiek 16 - 2003

Humanistiek 16 - 2003

2003
5,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Inhoudsopgave

Redactioneel - Douwe van Houten

Márai en Levinas. Over Gloed en vergeving - Margriet Schilstra

De dood, de rouw en het onzichtbare - Ruud Welten

Een ontmoeting - Ben van Remmerden

Culturele evolutie, identiteit en humanisme - Adriaan van der Staay

Religie / Godsdienst / Humanisme - wat is het verschil? - Frans van der Walle

Commentaar op de verhandeling �Religie / Godsdienst / Humanisme - wat is het verschil? - H. T. Sie Dhian Ho

Socrateslezing 2002
De burger en het lichaam. Politiek-theoretische verkenningen (Socrateslezing 2002) - Annemarie Mol

Lof van de wijsbegeerte - Lof van de burger. Commentaar op de Socrateslezing 2002 - Hans Achterhuis

Over hoofdpijn, hulpverleners en humanisten. Commentaar op de Socrateslezing 2002 - Heleen Pott

Over stijl en stilering. Een antwoord op Achterhuis en Pott - Annemarie Mol

Recensies
Ann Phoenix over Empowering Humanity. State of the Art in Humanistics - A. Halsema en D. van Houten, red.

Jan Sitvast over Ervaren pioniers. Omgaan met twijfel in de intensive care voor pasgeborenen en over etnografisch onderzoek in twee psychiatrische ziekenhuizen - J. Mesman en J. Pols en anderen

Douwe van Houten over De zieke natie - L. Nys en anderen

Signalementen - Tonja van den Ende