Humanistiek 12 - 2002

Humanistiek 12 - 2002

5,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Inhoudsopgave

Redactioneel - Douwe van Houten

Flexibiliteit als levenskunst. Het paradigma van Odysseus - Joachim Duyndam & Mariëlle Schuurman

Het dikke-ik en het zoekende zelf: filosofische wortels van het kleine humanisme - Harry Kunneman

Herstelrecht - C.W. Maris van Sandelingenambacht

Het strafrechtelijk tekort - Harry Kunneman

De ligstoel van het leven. Een gesproken inleiding tot het boek Zinvol hulpverlenen en begeleiden van Han Banning - Henk Manschot

Intermezzo
De Zone - Karel Schmeink

Humanistische geestelijke verzorging

Het uithouden van de spanning. Een beschouwing over presentie, empowerment en humanistisch geestelijk werk - Gaby Jacobs

Importbeperkingen. Presentiebeoefening en de verruiming van cliëntenverhalen in humanistisch raadswerk - Andries Baart

Humanistisch raadswerk: hulpverlening of begeleiding? Een bespreking van het proefschrift van Gaby Jacobs - Brecht Molenaar

Humanistisch raadswerk: begeleiding of hulpverlening? Een reactie - Gaby Jacobs

Over de obstakels van het leven en een meetlint - Olga Vermeulen

Bio-ethiek wereldwijd: een politieke wending? - Henk Manschot

Recensies
Freek Boon over De overwinning van de erfzonde en de ziel van Europa. Over politiek en geloof - Thijs Woltgens

Jan Sitvast over Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond - Doortje Kal

Signalementen - André Hielkema