Humanisme en kosmopolitisme: een kritisch perspectief

Humanisme en kosmopolitisme: een kritisch perspectief

Productgroep Humanistiek 2011-47
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het idee van een kosmopolitische wereldgemeenschap is even oud als het humanisme zelf en vormt een van haar belangrijkste morele en politieke idealen. In onze tijd staat dat ideaal onder grote druk. Tegelijkertijd is de praktische realisering ervan belangrijker dan ooit. Wij leven de facto in een wereldomspannend sociaal en economisch systeem, maar dat systeem is niet ingebed in een mondiale politieke gemeenschap en wordt evenmin bijeengehouden door gedeelde morele waarden. Eerder is sprake van het omgekeerde. De relaties tussen individuen, groepen en staten in het economische wereldsysteem worden in de eerste plaats bepaald door economische concurrentieverhoudingen die in het teken staan van het maximaliseren van eigen belangen en de bijbehorende consumptieve dikke-ik cultuur. Dat geldt zowel op het niveau van individuen en groepen als op het niveau van staten.