Humaan ouder worden: anders verbonden met de wereld

Humaan ouder worden: anders verbonden met de wereld

Productgroep Humanistiek 2010-41
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit artikel wordt de vraag gesteld hoe een humaan perspectief er bij ouder worden uit ziet als wij een gedragswetenschappelijk perspectief hanteren. Niet het individu, maar mensen in relatie met elkaar staan dan centraal. Bij voortduring verknopen mensen zich met weer anderen waardoor zich een 'verbindend proces', of 'relationeel web van betrekkingen' tussen mensen manifesteert dat steeds in beweging blijft. We bestuderen hier wat er tussen betrokkenen gebeurt: verbinding en los verband, overeenkomst en verschil, samenwerking en rivaliteit tussen hen gelden hierbij als leidende principes. Een dergelijke benadering stelt ons in staat mensen in hun context te leren begrijpen, en daarmee de dynamiek van het menselijk handelen in wisselende configuraties en sferen te volgen. Enige consequenties van een dergelijke benadering worden kort besproken. Dan wordt duidelijk dat humaan ouder worden in plaats van de snelle oplossingen iets anders vergt: veel uitzoeken, slenteren, de tijd nemen om echt te luisteren (in jargon: langzaam luisteren) en vooral diagnose.