Hoe het formele onderwijs bij kan dragen aan een breed type democratisch engagement

Hoe het formele onderwijs bij kan dragen aan een breed type democratisch engagement

Productgroep Waardenwerk 2014-5859
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Inleiding

Al meer dan tweehonderd jaar hebben politici en burgers zich bezig gehouden met de ontwikkeling van de Nederlandse democratie. Wat betekent het leven in deze democratische samenleving, mogelijkerwijs, voor ons eigen leven? En omgedraaid: Hoe dragen wij zelf, al dan niet bewust, bij aan de consolidering en vitalisering van democratische instituties, procedures, praktijken en narratieven? Dit zijn vragen waar we in ons dagelijks leven gewoonlijk weinig bij stil staan. In mijn proefschrift betoog ik dat het voor het voortbestaan en voor de vitalisering van een democratische samenleving wel belangrijk DAT haar burgers zichzelf en elkaar af en toe dergelijke vragen stellen. Een vraag die hierop volgt, luidt dan: Waar leren wij dergelijke vragen te stellen? En welke rol kan het formele onderwijs in dit opzicht vervullen?