Hoe emancipatoir is habitusonderzoek? Rancières kritiek op Bourdieu’s habitustheorie

Hoe emancipatoir is habitusonderzoek? Rancières kritiek op Bourdieu’s habitustheorie

Productgroep Humanistiek 2010-42
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Wat de samenvatting en reconstructie van Pierre Bourdieu's habitustheorie betreft, zal ik het kort houden. Want dit onderdeel van zijn werk wordt sinds lang breed gerecipieerd en behoort tot het best onderzochte.1 In plaats daarvan wil ik mij concentreren op de kritiek die uitgeoefend is op zijn habi-tustheorie, in het bijzonder de kritiek van Jacques Rancière.2 Ik zal afsluiten met een, van de namen Bourdieu en Rancière los te koppelen bespreking van wat het mogelijkerwijs impliceert als men een habitus onderzoekt.