Het waardenwerk van Adriaan Bekman

Het waardenwerk van Adriaan Bekman

Productgroep Waardenwerk 2018-7475
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vanwege zijn recente verhuizing naar Duitsland, heeft Adriaan Bekman deze zomer het bestuur van de Stichting Waardenwerk verlaten. Zijn vertrek uit ons bestuur biedt mij de gelegenheid om een persoonlijke inleiding te schrijven bij de twee artikelen van zijn hand die hierna volgen. Adriaan is een bijzonder mens. Wij hebben elkaar eind jaren negentig leren kennen in het kader van zijn promotietraject, waarin ik hem heb mogen begeleiden. Sindsdien zijn we in contact gebleven, hebben we bij verschillende gelegenheden samengewerkt en ben ik zijn inhoudelijke ontwikkeling blijven volgen aan de hand van de vele grotere en kleinere boeken die hij heeft geschreven. Zoals hij me ooit toevertrouwde is een flink deel daarvan tot stand gekomen tijdens de vele lange vliegreizen die hij ondernam naar buitenlandse vestigingen van de stichting IMO, een succesvol, zelforganiserende netwerk van nauw samenwerkende organisatieadviseurs, waarvan Adriaan de oprichter en inspirator vormt. Op de website van het IMO wordt hun inzet als volgt omschreven: ‘De IMO consultants hebben de laatste vier jaar met hun klanten in ongeveer vierhonderd organisaties gewerkt in de volgende landen: Brazilië, China, Denemarken, Finland, Duitsland, Rusland, Nederland, Israël, Italië, Maleisië, Thailand en Zwitserland.