Het waardenprogramma van Aveleijn: een tussenstand

Het waardenprogramma van Aveleijn: een tussenstand

Productgroep Waardenwerk 2018-7475
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De sociale innovatie die aan het begin van deze eeuw in veel sectoren volop in de belangstelling stond, is in de langdurige zorg nog in volle gang. Daarbij gaat het om meer dan de relatief oppervlakkige veranderingen als dynamischer managen en besturen, flexibeler organiseren en slimmer werken. Zorgorganisaties zijn juist bezig met een paradigmaverschuiving die hun manier van werken fundamenteel verandert. Het is een grote uitdaging voor bestuurders en zorgorganisaties om die vorm te geven. Hoe pakken zij dit aan en wat helpt hen daarbij?
Aveleijn, een zorginstelling die in mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt, bestaat in 2018 vijftig jaar. Sinds 2104 werkt Aveleijn aan een waardenprogramma, vanuit de oorspronkelijke impuls waaruit Aveleijn ontstond: bijdragen aan een mooi en betekenisvol leven voor mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Doel is het verleggen van de focus naar de bedoeling van de organisatie.
Waar gaat het werkelijk om? Middel is het versterken van een waardengestuurde en lerende professionele praktijk. Met dit boek over ons waardenprogramma maken we een tussenbalans op. We beschrijven hoe we werken aan een steeds betere invulling van deze kernopgave.