Het morele en het politieke in wereldburgerschap. Omgaan met verschillen in het onderwijs

Het morele en het politieke in wereldburgerschap. Omgaan met verschillen in het onderwijs

Productgroep Humanistiek 2009-40
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Burgerschap heeft niet alleen betrekking op Nederland, maar ook op Europa en de wereld als geheel. In een exploratieve studie hebben Veugelers, Derriks & De Kat in 2008 docenten geïnterviewd over hun visie op en praktijk van wereldburgerschapsvorming. Zij hebben drie vormen van hedendaags wereldburgerschap onderscheiden: open wereldburgerschap (kennis van andere culturen en open houding). moreel wereldburgerschap (verschillen positief waarderen, mogelijkheden bevorderen en verantwoordelijkheid nemen), sociaal-politiek wereldburgerschap (werken aan gelijkheid in sociale en politieke verhoudingen). De docenten kiezen om pedagogische redenen veelal voor een moreel wereldburgerschap. Een open wereldburgerschap gaat wat hen betreft voorbij aan de morele dimensie van wereldburgerschap. Docenten willen niet te veel aandacht besteden aan politieke verhoudingen omdat politieke verhoudingen gevoelig liggen in het voortgezet onderwijs.