Het kosmopolitische ethos van het pluraal-performatief denken

Het kosmopolitische ethos van het pluraal-performatief denken

Productgroep Humanistiek 2010-4344
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Willem Schinkel pleit voor de afbraak van het organicistisch denken waarop de cul-turistische en verstolde wensbeelden van de Nederlandse 'samenleving' gebaseerd zijn. Hij beoogt een nieuwe manier van denken die recht doet aan de fluïditeit van de werkelijkheid. Biedt het kosmopolitisch gedachtegoed hier een vruchtbaar alternatief denkkader? Schinkel vindt van niet en reduceert het kosmopolitisme tot een elitaire grachtengordel ethiek. Daar denken de auteurs anders over. Zij pleiten voor het ontwikkelen van een kosmopolitisch ethos dat mensen in staat stelt om zichzelf en de ander pluraal performatief te denken. Dat zou betekenen dat wanneer zij zeggen: 'Ik ben Nederlander', zij tegelijkertijd beweren: 'De Nederlander bestaat niet'.