Het hellende vlak

Het hellende vlak

Productgroep Humanistiek 2009-39
Harry Hummel | 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Marteling mag niet. Dat is in allerlei verdragen vastgelegd en was de laatste tientallen jaren van de vorige eeuw een speerpunt van de westerse landen in de internationale politiek. Het denkkader van de oorlog tegen het terrorisme bracht daar verandering in. Het idee van absolute verwerpelijkheid van marteling bleek niet zo heel diep geworteld. Het formele verbod op marteling bleef in stand, maar aan de definitie van marteling werd wel gemorreld. En het werd duidelijker dan ooit dat internationale politieke, juridische en politionele samenwerking niet ondergeschikt is aan de strijd tegen marteling.