Het Antropoceen: Gedane zaak of voorbarige conclusie? Ethische implicaties van het uitroepen van een nieuw geologisch tijdperk

Het Antropoceen: Gedane zaak of voorbarige conclusie? Ethische implicaties van het uitroepen van een nieuw geologisch tijdperk

Productgroep Waardenwerk 2021 86-87
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De wetenschappelijke ontwikkelingen rond het veronderstelde aanbreken van een nieuw geologisch tijdperk, het Antropoceen, hebben veel aandacht gekregen in de populaire pers. De indruk lijkt te bestaan dat het benoemen van een nieuw geologisch tijdperk een adequate manier is om te erkennen dat menselijke samenlevingen de recente en aanhoudende wereldwijde klimaatverandering hebben veroorzaakt, samen met andere zorgwekkende, systeem-brede invloeden op de aarde, waaronder verzuring van de oceanen, het uitsterven van vele soorten en landschappelijke veranderingen. Ik heb zelfs horen zeggen dat het idee van het Antropoceen een manier is om onze persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheden met betrekking tot die invloeden te erkennen en onder ogen te zien. Hoewel sommigen het idee van het Antropoceen misschien beschouwen als een goede manier om een reeks reële en zeer ernstige problemen te benoemen, betekent het omarmen van het Antropoceen als een onvermijdelijk nieuw geologisch tijdperk in mijn ogen een miskenning van de zwaarwegende materiële en ethische implicaties daarvan, vooral voor onze opvattingen over en onze relaties met de natuurlijke wereld en met andere soorten.