Heelmeesters symposium ‘Ethiek en esthetiek’

Heelmeesters symposium ‘Ethiek en esthetiek’

Productgroep Waardenwerk 2017-68
Richard Brons | 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het themadeel 'Kunst en Zorg(ethiek) zijn twee bijdragen opgenomen gebaseerd op lezingen gehouden door Frans Vosman en Merel Visse op het Heelmeesters symposium 'Ethiek en Esthetiek' in november 2016. Een derde bijdrage is van de hand van de Duitse kunstenaar, linguist en dementie onderzoeker Oliver Schultz. Deze auteurs behandelen elk op eigen manier de betekenis die kunst kan hebben voor de gezondheidszorg, met name vanuit ethisch, maar hierbij vanzelf ook vanuit esthetisch perspectief.
Het kunstproject 'Heelmeesters' georganiseerd door 'De Kunst van het Ondernemen' is een initiatief, waarbij 16 professionele kunstenaars en 16 'Heelmeesters' in gesprek zijn gegaan. De 'Heelmeester' is een deskundige werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg in de brede zin van het woord. Dit kan een organisatie, arts, zorginstelling, maatschap, of iemand op beleidsniveau betreffen. De kunstenaar liet zich door middel van gesprekken inspireren door een Heelmeester. Vanuit de wisselwerking tussen beide partijen is een nieuw kunstwerk gemaakt door de kunstenaar, waarin de visie van de Heelmeester centraal staat. Het unieke aan dit project is dat het een platform biedt voor zowel kunstenaars als de Heelmeesters.