Handelen en gebeuren. Twee perspectieven op de werkelijkheid

Handelen en gebeuren. Twee perspectieven op de werkelijkheid

Productgroep Waardenwerk 2022 88
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Twee benaderingswijzen
Handelen en gebeuren staan voor twee perspectieven op de werkelijkheid. In veel artikelen van de afgelopen tien jaar in ‘Waardenwerk’ speelt de verhouding van handelen en gebeuren expliciet of impliciet een rol. Het doel van mijn bijdrage aan de rubriek ‘Tien jaar waardenwerk’ is om de relatie daartussen nader te verhelderen. Want in het spanningsveld tussen die twee niet tot elkaar herleidbare benaderingswijzen liggen veel filosofische en wetenschappelijke kwesties. Naar gelang tussen die beide benaderingen een weg gezocht wordt om een zo adequaat mogelijke uitleg van de verschijnselen te bieden en de accenten daarbij verschillend gelegd worden, krijgen wij de verschillende standpuntbepalingen ten aanzien van de diverse kwesties. In dit artikel wil ik de beide gezichtspunten van handelen en gebeuren aan een nadere inspectie onderwerpen. Ik leid de bespreking daarvan in aan de hand van een artikel van mijn Middelburgse collega Pieter Ippel, getiteld ‘Macht, emancipatie, onmacht. Over de geschiedenis van het lijden van gedetineerden en gekken’.