Goed samenwerken in moreel ecologisch perspectief

Goed samenwerken in moreel ecologisch perspectief

Productgroep Waardenwerk 2019-77
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Samenwerking is voor veel mensen onderdeel van de dagelijkse praktijk. We werken vaak samen juist omdat we van elkaar verschillen: ieder heeft een eigen deskundigheid, inbreng en rol. Die verschillen kunnen spanningen en dilemma’s met zich meebrengen. Hoe kun je met die verschillen, spanningen en dilemma’s goed omgaan in de samenwerking – en dan goed in een moreel perspectief ? In mijn promotieonderzoek heb ik die vraag als uitgangspunt genomen en heb daarbij gaandeweg, in wisselwerking tussen theorie en praktijk, een moreel ecologisch perspectief ontwikkeld als analysetool en hulpbron voor goed samenwerken (Bolscher 2018). Hoewel mijn onderzoeksterrein de ouderenzorg was, hoop en verwacht ik dat dit perspectief ook voor andere publieke sectoren inspirerend kan zijn.