Gloedvol samenleven in morele diversiteit

Gloedvol samenleven in morele diversiteit

Productgroep Waardenwerk 2018-72
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bewerking oratie aanvaarding leerstoel Burgerschap en Morele Diversiteit
Universiteit voor Humanistiek Utrecht oktober 2017

‘Welkom in Nederland’, zo begint de tekst van de participatieverklaring, die alle inburgeringsplichtige nieuwkomers moeten tekenen, die op of na 1 januari 2016 in Nederland zijn komen wonen. Door de verklaring te ondertekenen verklaart de nieuwkomer dat hij kennis heeft genomen van de kernwaarden van de Nederlandse samenleving en dat hij deze graag zal helpen uitdragen.