Gilligan’s ‘andere stem’ van democratie contra het patriarchaat à la Trump

Gilligan’s ‘andere stem’ van democratie contra het patriarchaat à la Trump

Productgroep Waardenwerk 2020 82-83
Richard Brons | 2020
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In 2018 was Carol Gilligan co-auteur van twee boeken over het patriarchaat als hardnekkig voortbestaand obstakel tegen de ontwikkeling van democratie en relationele zorg. Samen met David Richards plaatste Gilligan dit thema al in 2008 op de agenda: The Deepening Darkness, Patriarchy, Resistance, and Democracy’s Future. In 2002 gebruikte zij in The Birth of Pleasure voor het eerst de term patriarchaat, niet als tegenhanger van matriarchaat, maar van democratie.
In het boek met Richards uit 2018 gaat Gilligan dieper in op de ideeën uit hun publicatie van 2008, vooral in de context van de verkiezing van Donald Trump, die overweldigende demonstratie van de persistentie van het patriarchaat in de Amerikaanse politiek en samenleving. Onder de titel Their Darkness Now Visible, Patriarchy’s Resurgence and Feminist Resistance vatten zij ook belangrijke gedachten samen uit het andere boek over het patriarchaat dat Gilligan in 2018 schreef met Naomi Snider: Why does Patriarchy Persist. Dit laatste boek werkt het kernthema in mijn ogen nog het meest pregnant uit, mede aan de hand van vele voorbeelden uit empirisch, ‘hands-on’ onderzoek. In het grootste deel van nu volgende bespreking geef ik de belangwekkende en mijns inziens hoogst actuele opvattingen van Gilligan, Richards en Snider in hoofdlijnen vrij letterlijk en soms ook parafraserend weer. Pas aan het slot voeg ik daar nog enig commentaar van mijn kant aan toe.