Gemengde scholen als kritische wegwijzers

Gemengde scholen als kritische wegwijzers

Productgroep Waardenwerk 2019-7879
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Menig artikel of beleidsstuk waarin de relatie tussen school en samenleving een rol speelt, vertrekt vanuit de vooronderstelling dat de school jonge mensen voorbereidt op de samenleving van morgen. Wat dat concreet betekent hangt af van het perspectief van de schrijver: een neoliberaal denker of politicus zal het accent leggen op economische groei en daarmee de school maken tot de institutie die jonge mensen voorbereidt op actieve participatie aan de economie. Vanuit een meer geesteswetenschappelijk perspectief zullen humane en democratische waarden meer benadrukt worden, waarmee de school gezien wordt als een mini-samenleving waarin het menselijk en democratisch samenleven geoefend wordt. Kritische pedagogen daarentegen zullen opwerpen dat met deze nadruk op ‘voorbereiden’ en ‘oefenen’ het gevaar dreigt dat, wellicht onbedoeld en onbewust, in de samenleving bestaande machtsongelijkheden kritiekloos voortgezet worden door het onderwijs, hetgeen de (kansen)ongelijkheid vergroot voor leerlingen uit groepen die vanwege taal, cultuur, geslacht of ras een gemarginaliseerde positie hebben toebedeeld gekregen in de bestaande samenleving.