Geestelijke weerbaarheid en humanistisch geestelijke verzorging bij de krijgsmacht

Geestelijke weerbaarheid en humanistisch geestelijke verzorging bij de krijgsmacht

Productgroep Humanistiek 2011-46
Erwin Kamp | 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een verkenning vanuit de praktijk

Humanistisch raadslieden bij de krijgsmacht komen in hun werk met situaties in aanraking waarbij de geestelijke weerbaarheid van militairen en hun thuisfront op de proef wordt gesteld. Militairen opereren tijdens uitzendingen onder zware omstandigheden in een vreemd land waarbij zij sterk op de eigen eenheid zijn aangewezen. Waarden als vrijheid, rechtvaardigheid, redelijkheid en verantwoordelijkheid kunnen hierdoor aan betekenisverandering onderhevig zijn. Humanistisch raadslieden begeleiden militairen en hun thuisfront voor, tijdens en na de uitzending. Vanuit hun humanistische levensbeschouwing bieden zij onder andere individuele gesprekken en vormingsbijeenkomsten aan. Zonder zelf deze werkvormen te relateren aan geestelijke weerbaarheid, leveren raadslieden impliciet aan de versterking ervan een bijdrage. In dit artikel beschrijf ik vanuit de praktijk waarom bevordering van geestelijke weerbaarheid in een militaire context van belang is en hoe humanistisch raadslieden dat doen.