Geestelijke Weerbaarheid en Humanisme

Geestelijke Weerbaarheid en Humanisme

Productgroep Humanistiek 2011-46
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Geestelijke Weerbaarheid en Humanisme (GW&H) is de titel van een nieuw onderzoeksproject dat in 2010 is gestart aan de Universiteit voor Humanistiek. In dit artikel presenteert de onderzoeksleider van dit interdisciplinaire project de achtergronden, opzet, inhoud en doelstellingen ervan voor een breder publiek. Gedetailleerde informatie over GW&H staat op www.geestelijkeweerbaar-heid.nl. De centrale onderzoeksvraag van het project wordt samengevat in de titel: hoe kan humanisme bijdragen aan geestelijke weerbaarheid, en wat betekent dit voor actuele opvattingen van zowel humanisme als geestelijke weerbaarheid?