Geef autonomie de ruimte in de vrijwillige palliatieve zorg

Geef autonomie de ruimte in de vrijwillige palliatieve zorg

Productgroep Waardenwerk 2014-5859
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Inleiding

Volgens prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek zal het aantal Nederlanders jonger dan 20 jaar in 2020 zijn afgenomen met 5% ten opzichte van 2005; het aantal mensen van 65 jaar en ouder daarentegen zal zijn toegenomen met 39%.1

Een andere belangrijke ontwikkeling in combinatie met de vergrijzing, is het opschuiven van de leeftijd waarop het arbeidsproces wordt verlaten. In de afgelopen jaren bleven steeds meer zestig plussers aan het werk, onder andere doordat uittrederoutes minder aantrekkelijk zijn gemaakt. Al een aantal jaren geleden voorspelde het Sociaal en Cultureel Planbureau dat deze ontwikkeling onder andere zou leiden tot een daling van de inzet van vrijwilligers van ongeveer 3 naar 2 uur per week (Dekker & Hart, 2007, p. 48). En dat terwijl de noodzaak van de vrijwillige inzet als gevolg van de hiervoor geschetste demografische ontwikkeling toeneemt.2 In diverse onderzoeken naar de inzet van vrijwilligers wordt de daling van het vrijwilligerspotentieel in een situatie waarin de vraag naar hun inzet groter wordt, als zorgelijk gezien (Dekker & Hart, 2007, 15).