Filosoferen met kinderen, een vak of een manier van doen?

Filosoferen met kinderen, een vak of een manier van doen?

Productgroep Waardenwerk 2015-61
Kees Meijlink | 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Filosoferen is een vorm van onderzoekend leren. Kinderen vormen een onderzoeksgemeenschap en overleggen met elkaar om tot een weloverwogen oordeel te komen. Daarbij behoort de leerkracht een heel bescheiden rol te spelen.
Bij onderzoekend leren zijn de leerlingen actief en staat de leerkracht aan de zijkant. Dat is geen vanzelfsprekendheid in het onderwijs. Vaak is het andersom. Leren wordt meestal door de leerkracht geregisseerd. Op zich is daar is niet zoveel mis mee. Probleem is alleen dat het meestal betekent, dat de leerkracht niet slechts de regie voert, maar vooral ook aan het woord is en daarmee het leergesprek bepaalt en veel leertijd inneemt. Daarbij wordt vooral geleerd via instructie en onderzoek is dan niet aan de orde. Zeker de leerlingen onderzoeken niets. Zij geven de 'juiste' antwoorden. Toch is onderzoekend leren als zo oud als het onderwijs zelf.