Esthetiek en zorgethiek

Esthetiek en zorgethiek

Productgroep Waardenwerk 2017-68
Merel Visse | 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit is een bewerkte versie van de tekst van mijn lezing tijdens het symposium over de expositie Heelmeesters in november 2016, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht.
De tentoonstelling Heelmeesters is - ik citeer - 'een platform voor zowel kunstenaars als de Heelmeesters. In een tijd waarin zowel kunst als gezondheidszorg onder druk staan is dit project positief en inspirerend. De interpretaties van de kunstenaars kunnen aanzetten tot andere inzichten op dilemma's binnen de heelkunde'1 In ons werk als Utrechtse zorgethici zoeken we ook naar inzichten en wel een heel specifiek soort inzicht. We vragen ons namelijk af wat goede zorg is. We zijn niet zo geïnteresseerd in algemene uitspraken, maar meer in het goede dat betrekking heeft op een bepaalde plek of situatie. We beginnen onze zoektocht naar dat goede meestal bij het herkaderen van wat we denken dat het probleem is. Het nauwkeurig bevragen en, indien nodig, herkaderen van het probleem (of 'concern' waar we ook wel van spreken) is een belangrijke stap in ons werk. De zorgethiek kun je beschouwen als een ruimte die wordt benut om te 'ontkaderen' en weer te 'herkaderen'.