Een transcultureel proces binnen een levensloopbestendig complex

Een transcultureel proces binnen een levensloopbestendig complex

Productgroep Humanistiek 2009-40
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Kijkend naar de sociaal-culturele achtergrond van autochtone en allochtone ouderen in een oude arbeiderswijk als het Oude Noorden in Rotterdam zie je overeenkomsten en verschillen. Waar leg je het accent op en wat doe je er mee? Sociaal-culturele verschillen hoef je niet te negeren maar je kunt er positief mee leren omgaan. Humanistisch geestelijk verzorgers zullen steeds meer culturele diversiteit tegenkomen in onze ouderenvoorzieningen. Zij kunnen in hun werk dan bijdragen aan het versoepelen van transculturele processen, waarmee ik doel op het stimuleren van culturele uitwisseling en op het bevorderen van een langzame toegroei naar een nieuwe, wellicht gezamenlijke, cultuur. Dat is de essentie van mijn inbreng.

Aan de hand van enkele casussen wil ik ten eerste mijn persoonlijke visie naar voren brengen wat betreft de omgang met diversiteit. Vervolgens weeg ik het belang van culturele en sociale factoren voor allochtone groepen en schets de behoefte aan voorzieningen bij moslimouderen. Aan de hand van ervaringen binnen het eerste levensloopbestendige complex van Humanitas Rotterdam schets ik tenslotte één van de mogelijke wegen voor een geleidelijke transculturalisatie van ouderenvoorzieningen.