Een Nieuwe Universiteit voor Humanistiek; Bildung, wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee?

Een Nieuwe Universiteit voor Humanistiek; Bildung, wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee?

Productgroep Waardenwerk 2015-61
Noortje Bot | 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Woensdag 4 maart 2015 werd door de bezetters van het Maagdenhuis uitgeroepen tot National Action Day. Overal in Nederland werd actie ondernomen om de Nieuwe Universiteit kracht bij te zetten. Zo kwam ik, derdejaars bachelor student aan de Universiteit voor Humanistiek, terecht bij de eerste General Assembly van de Nieuwe Universiteit Utrecht. De bijeenkomst was een openbaring: een grote groep mensen met uiteenlopende achtergronden binnen de universiteit, van hoogleraren tot leden van de Universiteitsraad tot studenten met een voorliefde voor protesteren, waren bij elkaar gekomen met dezelfde motivatie, deze mensen waren boos. Er moest actie ondernomen worden op een manier die de academische gemeenschap waardig is. En zo begon een beweging van studenten en docenten die middels bijeenkomsten, lezingen, onderzoek en acties probeert om de universiteitsgemeenschap bewust te maken van de problematiek binnen de universiteit. Nog geen week later heb ik samen met een groep studenten een dialoog georganiseerd op de Universiteit voor Humanistiek, want de problemen die de Nieuwe Universiteit probeert aan te kaarten gaan ook de UvH aan, zo vond ik.