Een juweel op dun ijs - Het engagement van Eternal Sunshine of the Spotless Mind bezien vanuit het denken van Soren Kierkegaard

Een juweel op dun ijs - Het engagement van Eternal Sunshine of the Spotless Mind bezien vanuit het denken van Soren Kierkegaard

Productgroep Humanistiek 2009-37
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Is engagement in de huidige tijd nog wel mogelijk? De afgelopen tien jaar is een groep jonge Amerikaanse kunstenaars op de voorgrond getreden wier werken in het teken staan van engagement, medemenselijkheid en het zoeken naar zingeving. De film Eternal Sunshine of the Spotless Mind is een van die werken. Het engagement van de film kan het best worden begrepen vanuit het denken van de Deense filosoof S0ren Kierkegaard. Levensvatbaar hedendaags engagement kan zich niet voeden met een tijdloos ideaalbeeld, omdat dit uiteindelijk juist leidt tot werkelijkheidsverwaarlozing. Hedendaags engagement kan slechts vorm krijgen als betrokkenheid bij een voortdurend veranderend bestaan waarbij, vanwege die voortdurende verandering, het individu zijn betrokkenheid steeds opnieuw moet opnemen, in een eindeloze herhaling van zijn geëngageerde keuze.