Diversiteit en Humanitas. Een persoonlijke reflectie op diversiteit

Diversiteit en Humanitas. Een persoonlijke reflectie op diversiteit

Productgroep Humanistiek 2009-40
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoe werk je op basis van humanistische waarden in een diverser wordende samenleving? Hoe spelen humanistische waarden een rol in het werk? Markeren de humanistische waarden ook grenzen en waar liggen die dan? Vragen die passen bij dit themanummer. Ik schets hoe diversiteit in de vereniging Humanitas leeft. Daarnaast wil ik iets zeggen over mijn persoonlijke positie en visie op diversiteit, gezien vanuit mijn eigen levensbeschouwelijke en professionele expertise. Als eerste schets ik hoe de humanistische waarden van Humanitas dienen als leidraad voor ons handelen. Dan volgt een schets van een aantal projecten van Humanitas. Het derde deel behandelt diversiteit binnen de bestuurscultuur van Humanitas. Tot slot volgt mijn positiebepaling en visie op diversiteit.