Diversiteit als kans. Het M I L E S-project in het levenskunde-onderwijs

Diversiteit als kans. Het M I L E S-project in het levenskunde-onderwijs

Productgroep Humanistiek 2009-40
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Waaraan zetten vooroordelen zich vast?', luidde de vraag in een internationale workshop. 'Wanneer je je denken inricht volgens een indeling in "zij" en "wij"', was het antwoord van een Sloveense onderwijzeres.

Op veel scholen in de Berlijnse binnenstad ligt het aandeel kinderen met een migratieachtergrond inmiddels boven de 80%, en in de nabije toekomst zal een op de twee Berlijnse scholieren terugblikken op een immigratiegeschiedenis van zijn of haar familie. De onderwijsprogramma's van de scholen bevatten weliswaar aanzetten (zij het veel te weinig) tot intercultureel leren, maar de migratiegeschiedenis van de families en de daaruit voortvloeiende capaciteiten en middelen van de kinderen, zoals bijvoorbeeld kennis van vreemde talen als het Turks of Arabisch, worden maar zelden belicht. Slechte kennis van het Duits, parallelle samenlevingen, buitenlandse jongeren die bereid zijn naar geweld te grijpen - bijna altijd wordt migratie in een probleemcontext aan de orde gesteld. Niet dat er geen problemen zijn, maar de bijna reflexmatige fixatie op die negatief bezette thema's is voor het schoolleven (en niet alleen hiervoor) allesbehalve behulpzaam.