Digitaal engagement - Het creëren van intieme ruimtes in de elektronische globalisering

Digitaal engagement - Het creëren van intieme ruimtes in de elektronische globalisering

Productgroep Humanistiek 2009-37
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Waar individualisering in de jaren zeventig en tachtig nog emancipatoir klonk, zet die volgens het huidige kabinet en media het gemeenschapsgevoel onder druk. Zeker de jeugd lijkt de directe ander niet meer nodig te hebben en enkel relaties op basis van eigenbelang aan te gaan. De informatie- en communicatietechnologie lijkt deze zelfgerichtheid te faciliteren. Toch lijken jongeren juist met behulp van dezelfde technologie nieuwe betrokken gemeenschappen te vormen. Aan de hand van de sferologie van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk zal ik in deze bijdrage betogen dat engagement in de huidige maatschappij dan ook niet verdwenen is, maar gezocht moet worden in de kleine sfeer die mensen samen met anderen inrichten.