De waarde van relationele zorgverlening in de forensische psychiatrie

De waarde van relationele zorgverlening in de forensische psychiatrie

Productgroep Waardenwerk 2017-68
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In deze bijdrage wordt een theoretische verkenning gedaan naar de waarde en betekenis van relationeel zorg geven in de forensische psychiatrie. Relatiegericht zorg geven binnen de context van de forensische psychiatrie kan mogelijk een bijdrage leveren aan het succes van de behandeling. Het probeert het draai-deureffect te voorkomen doordat de behandeling op geleide van de relatie met de patiënt wordt ingericht. Dit leidt onder meer tot het vrijwillig houden van contact na afsluiting van de formele behandeling. Dat is een nieuw paradigma in de huidige forensische zorg(keten) in Nederland. Analyse van literatuur aangaande deze relationele benadering gaven de theoretische uitgangspunten onder de herinrichting van een bestaande forensische praktijk.