De waarde van ongelijkheid

De waarde van ongelijkheid

Productgroep Waardenwerk 2017-68
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de Nederlandse langdurige zorg- en welzijnssector zijn inclusie en participatie de laatste twee decennia toonaangevende begrippen. Mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking dienen niet langer verplicht in de maatschappelijke marge te verkeren, maar zouden op basis van gelijkheid en gelijkwaardigheid deel moeten kunnen uitmaken van de hoofdstroom van onze samenleving (Ministerie van WVC, 1993; RMO, 2002; RVZ, 2002; Taskforce Vermaatschappelijking, 2002; Tweede Kamer, 1995). Deze drastische, idealistische én praktische transformatie van ons langdurige zorg en welzijnssector kreeg in 2015 een legislatieve basis, door middel van vier wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg, de Participatiewet en de Jeugdwet.