De waarde(n) van V-gezag - Over burgers en gezagstoekenning in onze tijd

De waarde(n) van V-gezag - Over burgers en gezagstoekenning in onze tijd

Productgroep Waardenwerk 2014-56
Jurriën ood | 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het vorige nummer van Waardenwerk beschreef ik de uitkomst van een onderzoek naar het gezag van de politie (van Amsterdam-Amstelland) op straat, in haar ontmoetingen met burgers. Dit straatgezag bleek groot en van een bijzondere vorm, een communicatief gezag. Maar als het politiegezag niet tanende is, dienen zich meteen de volgende vragen aan. Hoe kan het dan dat we in de media zo vaak het tegendeel horen? En hoe verhoudt zich dit feit met alle berichten over gewelddadigheid tegen gezagsdragers, óók tegen de politie? Functioneert het gezag nu wel of niet? In dit artikel wil ik laten zien dat we deze belangrijke vervolgvragen niet goed kunnen beantwoorden als we alleen maar kijken naar de gezagsuitoefening. Pas door de aandacht te verleggen naar de kant van de gezagstoekenning, de kant van de burgers, ontstaat een helder beeld. En kan ook een oplossing van de gezagsproblemen in beeld komen.