De vierkante meter om het bed; een verrassend onverwachte ontmoeting tussen terminale patiënt en vrijwilliger

De vierkante meter om het bed; een verrassend onverwachte ontmoeting tussen terminale patiënt en vrijwilliger

Productgroep Waardenwerk 2014-5859
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Inleiding

In Nederland zijn meer dan driehonderd organisaties actief op het gebied van palliatieve terminale zorg. Binnen deze organisaties wordt zorg geboden door vrijwilligers aan mensen en hun naasten die terminaal ziek zijn. Deze hulp wordt thuis geboden of in hospices.
In onze huidige gezondheidszorg, waarin zorg steeds vaker wordt uitgevoerd via protocollen, richtlijnen en planmatig handelen, bestaat het gevaar dat het vrijwilligerswerk ook zo wordt georganiseerd. Het werk van de vrijwilligers krijgt dan niet de aandacht die het verdient. Er is minder tijd voor ruimte en reflectie waardoor het doen van het goede en vooral de reflectie op het doen van het goede naar de achtergrond verdwijnt.
Als beleidsmedewerker1 werkzaam voor de koepelorganisatie van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) vroeg ik mij af hoe een non-profit organisatie ervoor zorgt dat haar kerntaak, namelijk het bieden van zorg door vrijwilligers aan mensen die terminaal ziek zijn, niet wordt overschaduwd door alledaagse organisatie zaken.