De verhouding tussen geloof en weten in het recente werk van Jürgen Habermas

De verhouding tussen geloof en weten in het recente werk van Jürgen Habermas

Productgroep Waardenwerk 2013-5455
Erik Borgman | 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

'Op 11 september is de spanning tussen seculiere samenleving en religie... geëxplodeerd', zei de Duitse filosoof en sociaaltheoreticus Jürgen Habermas op 14 oktober 2001. Hij nam op die datum de vredesprijs van de Duitse boekhandel in ontvangst en had bij deze gelegenheid eigenlijk zullen spreken over gentechnologie, maar de 'deprimerende actualiteit van de dag' had hem naar zijn besef de keuze van het thema uit handen geslagen. Net terug uit de Verenigde Staten wilde hij echter naar eigen zeggen niet toegeven aan de verleiding om met de John Waynes onder te intellectuelen te wedijveren om het snelste schot vanuit de heup. Iets meer dan een maand na Nine Eleven brak hij er op hoogst opmerkelijke wijze een lans voor dat westerse publieke intellectuelen zich opnieuw zouden buigen over de verhouding tussen religie en publiek domein, tussen geloof en weten.1