De rol van juristen in de agitacratie

De rol van juristen in de agitacratie

Productgroep Waardenwerk 2022 90-91
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Deze bijdrage is gebaseerd op de oratie ‘Andere Juristen/Different lawyers’ uitgegeven bij Eleven, uitgesproken op 22 september 2022 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar preventive law aan de Universiteit Maastricht. De bijdrage is mede bedoeld om de lezer te verleiden deze oratie te downloaden en te lezen: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/site-inauguratie-prof-dr-eric-van-de-luijtgaarden

We leven in bijzonder turbulente tijden. Een tijd met grote maatschappelijke crises die ontwrichtende en tegenstelling oproepende gevolgen heeft. Klimaat, vluchtelingenopvang, inflatie, diversiteit, energie, oorlog in Europa, kindertoeslagenaffaire, stikstof discussie, toenemende armoede, nijpende problemen in de (jeugd-)zorg, aardbevingsschadeaf handeling, corona-pandemie en ga zo maar door. Ons land, onze rechtsstaat, onze democratie heeft geen pasklare antwoorden op deze crises. Er is noodzaak tot omdenken en innoveren, voor burgers en vele beroepsgroepen en in mijn geval de juristen. In mijn oratie noem ik het een beetje zwaar: tijd voor een nieuwe verlichtingsimpuls, een renaissance. Zwaar, maar de crises zijn er ook naar. Toch gloort er hoop, in mijn visie door de noodzaak van normatieve professionalisering van juristen te koppelen aan een nieuwe impuls in hun opleiding, die van het voorkomen van juridische problemen: preventive law. Hieronder sta ik daar kort bij stil.