De postseculiere functie van religie en metafysica - Deel II

De postseculiere functie van religie en metafysica - Deel II

Productgroep Waardenwerk 2021 86-87
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

[Dit is een voortzetting van het in ditzelfde nummer van Waardenwerk verschenen eerste deel van de bespreking van het magnum opus van Jürgen Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie (2019). Habermas’ boek is een gedetailleerde beschrijving van de Westerse godsdienst- en filosofiegeschiedenis uitgaande van het nieuwe paradigma dat Habermas met zijn Theorie van het communicatieve handelen uit 1981 introduceerde. In het eerste deel heb ik een poging gedaan om Habermas’ weergave van de axiale revolutie in de godsdienstgeschiedenis en zijn beschrijving van de filosofie van de oudheid en de middeleeuwen kritisch van commentaar te voorzien. In het voorliggende deel doe ik een poging om zijn geschiedenis van de moderne filosofie kritisch te volgen en probeer ik zijn these dat we zijn beland in een postmetafysisch tijdperk te weerleggen door een alternatieve indeling van de geschiedenis van de metafysica te schetsen. Mijn alternatief houdt een herwaardering van het objectief idealisme in, dat door filosofen als Plato en Hegel is verdedigd, en schetst de contouren van een nieuwe vorm van humanisme.]