De Onuitroeibaarheid van het Heilige

De Onuitroeibaarheid van het Heilige

Productgroep Waardenwerk 2018-7475
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Heeft godsdienst nog een toekomst? Wat blijft er over van de moraal in een tijd van wegkwijnend geloof ? Kan de wereld wel zonder geloof ? En hoe moeten we het verlangen naar zingeving en spiritualiteit begrijpen dat veel mensen ook in moderne samenlevingen overmant? De Macht van het Heilige biedt een analyse van de staat van religie en geloof in moderne samenlevingen. Hans Joas (geb. 1948) is op dit moment wereldwijd een van de belangrijkste denkers op het grensvlak van sociologie, filosofie en religie. Zijn boeken zijn veelal cultuurhistorische studies die een alternatief bieden op actuele teloorgangsverhalen van metafysica en religie die sterk door Friedrich Nietzsche geïnspireerd zijn.
Terwijl Nietzsche in zijn beroemde Genealogie van de moraal een poging doet om religie en moderne mens van elkaar te scheiden door te laten zien dat het geloof de mens tot een slaaf maakt van een hogere instantie waarover hij geen macht heeft, concipieert Joas zijn studies over religie juist als een ‘affirmatieve genealogie’. Dat betekent dat Joas niet meer van de veronderstelling uitgaat dat religie gedoemd is te verdwijnen. Joas laat zien hoe breed de band is van het ‘geloof ’ – een band die in ieder geval breder is dan de geïnstitutionaliseerde religies.