De ontwikkeling van empathisch begrip

De ontwikkeling van empathisch begrip

Productgroep Humanistiek 2012-5051
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit artikel introduceren we een model om empathie te begrijpen als een meerlagig fenomeen dat ontwikkeld kan worden door training of levenservaring. Empathie is het vermogen zich denkbeeldig, via de verbeelding, te verplaatsen in de ervaringswereld van een andere persoon met als doel die ander te begrijpen. Empathisch begrip wordt opgevat als een tweedimensionaal concept. De mentale dimensie verwijst naar de affectieve, cognitieve en interpretatieve lagen in empathisch begrip. De sociale dimensie verwijst naar de expressieve, responsieve en interactieve lagen in empathisch begrip. Door deze twee dimensies kruiselings met elkaar te verbinden, ontstaat een matrix met verschillende vormen van empathie. De meest complexe, optimale vorm wordt aangeduid als dialogisch-hermeneutisch empathisch begrip. Het belang van de verbeeldingskracht in de ontwikkeling van optimaal empathisch begrip wordt uitgewerkt. Zowel verbeeldingskracht als empathisch begrip kunnen worden opgevat als tweevoudig meerlagige fenomenen.