De multiculturele maatschappij en vrijzinnig-humanistische zorg

De multiculturele maatschappij en vrijzinnig-humanistische zorg

Productgroep Humanistiek 2009-40
Rik Pinxten | 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De westerse wereldvisie, en daarmee ook die van de vrijzinnige humanist, wordt niet meer voetstoots aanvaard door de rest van de wereld. Van onze rijke streken wordt geëist dat we bereid zijn te herverdelen met de rest van de wereld: we moeten naar een veel lagere ecologische voetafdruk, naar een herverdeling van macht en welvaart, naar een afbouw van onze privileges en een ernstige aanpak van de armoede-en zorgbedeling in de wereld. We kunnen beginnen in de eigen regio met een rechtvaardige en eerlijke behandeling van alle mensen die hier leven. Zeker, dat vergt een duidelijk afsprakensysteem van alle betrokkenen, want reciprociteit lijkt me de beste garantie om ook morgen nog een samenleving te hebben.