De Mensenrechten: geschiedenis en kernidee

De Mensenrechten: geschiedenis en kernidee

Productgroep Waardenwerk 2015-60
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Korte samenvatting: De kerngedachte van de mensenrechten is dat zij voorwaarden en waarborgen op het politieke en sociale vlak formuleren voor de zelfuitoefening en -ontplooiing van de deelnemers aan het samenleven. Zij kunnen als grondprincipes van politieke ethiek voor een humane gemeenschap beschouwd worden. De afzonderlijke mensenrechten zijn operationaliseringen van die basisidee.